Prezentace výzkumu o elektronických důkazech v trestním řízení

10. 11. 2022

Prezentace výzkumu o elektronických důkazech v trestním řízení
Snažíme se, aby trestní právo nezaspalo za vývojem nových technologií. Martin Richter je členem řešitelského týmu grantu od Ministerstva vnitra, který se zabývá elektronickými důkazy v trestním řízení. Na setkání v Brně prezentoval s kolegy z řešitelského týmu dílčí závěry expertům z řad policistů či státních zástupců.

Ačkoli se justice potýká s elektronickými důkazy již od přelomu tisíciletí, dodnes neexistují jednoznačné odpovědi na základní otázky jejich použitelnosti a zajištění. Výzkum na základě grantu od Ministerstva vnitra má odpovědět například na následující otázky:

  • Jak zajistit elektronický důkaz (např. data na mobilním telefonu), aby byl použitelný před soudem?
  • Jak nastavit současnou praxi, aby důkazy nebyly snadno napadnutelné obhajobou z ryze procesních důvodů?
  • Získání jakých dat může být kryto různými povoleními k prohlídkám či zajištění?
  • Odráží současná praxe vůbec hodnoty moderní společnosti?