Kontakt

Richter & Léko advokáti s.r.o.

IČO: 108 88 284, DIČ: CZ10888284
Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 350207.

Sídlo

Kontaktovat

Informace pro klienty:

Advokátní kancelář informuje klienta, pokud je fyzickou osobou a zároveň nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, že Česká advokátní komora byla pověřena mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.