Přednášíme o hospodářské kriminalitě

15. 2. 2023

Přednášíme o hospodářské kriminalitě
Martin Richter v tomto týdnu přednesl dva příspěvky o hospodářských trestných činech. Jedná se o stěžejní specializaci naší kanceláře a jsme rádi, že se o naše poznatky můžeme podělit na prestižních odborných fórech. Na konferenci na brněnské právnické fakultě hovořil o legalizaci výnosů z trestné činnosti a na právní konferenci Svazu měst a obcí přednášel o korupci v územní samosprávě.

V úterý 14. 2. 2023 Martin vystoupil společně s předsedou trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Františkem Púrym, Ph.D., na konferenci „Nové jevy v hospodářské kriminalitě“, pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Příspěvek nazvaný „Rozdělení výnosu z trestné činnosti a postih jeho legalizace“ kromě jiného problematizoval závěry stávající judikatury ohledně nemožnosti sčítat hodnotu dílčích útoků při legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Ve středu 15. 2. 2023 pak Martin hodinovou přednáškou na téma „Korupce v územní samosprávě“ zahájil právní konferenci Svazu měst a obcí v Seči u Chrudimi. Kromě tradiční korupce byla řeč také o nových trendech, mimo jiné i možné trestnosti vyžadování kompenzačních či plánovacích smluv se stavebníky ze strany obcí.