Přednáška na Noci fakulty

3. 11. 2022

Přednáška na Noci fakulty
Martin Richter se zúčastnil festivalu Noc fakulty, který je každoročně pořádán na Právnické fakultě UK. Jeho přednáška nesla název Spoléhání se na právní rady z pohledu trestního práva, což je jedním z hlavních témat jeho akademického zájmu.