Přednáška na XXX. ročníku Karlovarských právnických dnů

17. 6. 2023

Přednáška na XXX. ročníku Karlovarských právnických dnů
Ani na jubilejním XXX. ročníku Karlovarských právnických dnů nemohli chybět zástupci naší kanceláře. Martin Richter vystoupil s předsedou trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Františkem Púrym s příspěvkem na téma „Výkon funkce statutárního orgánu obchodní korporace v trestněprávních souvislostech“.