Přednáška pro soudce a státní zástupce

15. 11. 2022

Přednáška pro soudce a státní zástupce
Přednášet pro Justiční akademii ČR je pro každého advokáta velmi prestižní. Martin Richter vedl společně s předsedou trestního kolegia Nejvyššího soudu Františkem Púrym seminář o trestní odpovědnosti v územní samosprávě. Tématem byly mimo jiné i novinky v postihu hospodářské kriminality, např. trendy v dovozování škody nebo hodnocení zavinění v rozhodovacích procesech.