JUDr. Kristián Léko

Advokát a partner

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

(2017 – Mgr., 2020 – JUDr.)

University of Luxembourg

(2015 – studijní pobyt)

Pracovní zkušenosti

Advokacie

(2018 – doposud)

Kristián po složení advokátních zkoušek (s výtečným prospěchem) v prosinci 2021 zahájil spolupráci s Martinem Richterem a od června 2022 se stal partnerem společné advokátní kanceláře Richter & Léko.

Tři a půl roku pracoval Kristián jako advokátní koncipient v renomované kanceláři Bříza & Trubač, kde se zaměřoval na občanské a obchodní právo, daňové spory a trestní právo daňové. Podílel se na úspěšném zastupování v obchodních sporech, daňových kontrolách i kriminálních kauzách. Participoval také na publikační a přednáškové činnosti kanceláře, např. semináře o odpovědnosti statutárních orgánů, tax compliance nebo podvodech na DPH.

Lidové noviny

(2014 – 2018)

Během čtyřletého působení v nejstarším českém deníku se Kristián zabýval především právními a justičními tématy. Podílel se na obnovení pondělní přílohy Právo a justice, kterou od září 2016 do června 2018 vedl. Přispíval rovněž do rubriky domácího zpravodajství zejména s tématy z oblasti exekucí a insolvencí, monitoroval sledované justiční kauzy (např. H-System). Připravil rozhovory s předsedy všech vrcholných soudů v Česku i se všemi českými soudci na Soudním dvoru EU v Lucemburku, publikoval stovky analýz, reportáží a sloupků v oblasti práva. Moderoval řadu odborných konferencí a diskusí za účasti předních osobností české justice v čele s tehdejším ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem.

Časová osa praxe

7/2022 – nyní

Partner kanceláře Richter & Léko advokáti

1/2022 – nyní

Advokát

9/2018 – 12/2021

Advokátní koncipient v kanceláři Bříza & Trubač

7/2016 – 6/2018

Vedoucí přílohy Právo a justice Lidových novin

3/2014 – 8/2018

Novinář se zaměřením na právní a justiční tematiku v Lidových novinách

10/2013 – 7/2015

Pomocná vědecká síla u profesora Jana Kysely, vedoucího katedry politologie a sociologie Právnické fakulty UK

Publikační a přednášková činnost

Publikace

 • LÉKO, Kristián. Soudy dávají naději nabyvatelům bytů v rodinných domech na osvobození od daně. Epravo.cz, 16. 4. 2020, dostupné online.
 • BŘÍZA, Petr, LÉKO, Kristián. Koronavirus jako důvod pro odpuštění či slevu z nájemného u prostor sloužících podnikání? Epravo.cz, 9. 4. 2020, dostupné online.
 • LÉKO, Kristián. Koronavirem oprášené paragrafy. Respekt.cz, 19. 3. 2020, dostupné online.
 • LÉKO, Kristián. Místo ústavní komparatistiky ve vývoji a metodologii srovnávací právní vědy. In: LÉKO, K., BLAŽKOVÁ, K., CHMEL, J. Zahraniční vlivy a srovnávání v ústavním právu. Praha: Leges, 2018, s. 9–56, k dispozici zde.
 • LÉKO, Kristián. „Honěním čárek“ a mlčením si justice důvěru nezíská. Státní zastupitelství, č. 4/2018.
 • JANUŠ, Jan, LÉKO, Kristián. Kurz právní sebeobrany. Praha: Grada, 2016, 256 stran, k dispozici zde.
 • LÉKO, Kristián. Srovnávací argumentace před ústavními soudy (zahraniční inspirace při interpretaci ústav). In: ANTOŠ, M., WINTR, J. (eds.) Ústavní teorie. Praha: PF UK, 2015, s. 107–117.
 • LÉKO, Kristián. Nestandardní vlády a jejich kompetence. In: ANTOŠ, M., WINTR, J. (eds.) Ústavní rámec politiky. Praha: PF UK, s. 29–38.
 • LÉKO, Kristián. Zahraniční inspirace při změnách ústav. In: WINTR, J., ANTOŠ, M. (eds.) Ústavní právo v mezinárodním kontextu. Praha: PF UK, 2013, s. 7–16.
 • LÉKO, Kristián. Úřednické vlády. In: ANTOŠ, M., WINTR, J. (eds.) Výkonná a soudní moc v demokratickém právním státě. Praha: Leges, 2012, s. 101–111.
 • Několik stovek analýz, reportáží a rozhovorů s právní a justiční tematikou v Lidových novinách (2014-2018).

Přednášky a semináře

 • Obecní volby pohledem (nejen) trestního práva (s JUDr. Martinem Richterem) – VII. ročník Právní konference Svazu měst a obcí ČR, 13. 5. 2022
 • Podvody na DPH – obrana v daňovém řízení a prevence (s Mgr. Patrikem Koželuhou) – Akademie C. H. Beck, 14. 12. 2021
 • Jak nezabřednout do bahna daňových podvodů (a zneužití práva) – Tax Compliance, Epravo.cz, 17. 2. 2021 (dostupné online)
 • Typické chyby podnikatelů v daňové oblasti (s Mgr. Patrikem Koželuhou) – Tax Compliance, Epravo.cz, 11. 2. 2020
JUDr. Kristián Léko