Martin Richter spoluautorem komentáře k trestnímu zákoníku

27. 6. 2023

Martin Richter spoluautorem komentáře k trestnímu zákoníku
Je velkou ctí, že Martin Richter byl přizván do autorského kolektivu 3. vydání nejprestižnějšího komentáře k trestnímu zákoníku pod vedením profesora Pavla Šámala, soudce Ústavního soudu.

Třetí vydání velkého komentáře k trestnímu zákoníku autorského kolektivu pod vedením profesora Šámala zachycuje právní stav k 1. lednu 2023. Martin Richter v něm spolupracoval na komentářích k paragrafům 329, 330, 334, 346, 347 a 389 trestního zákoníku, týkajících se například zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329) nebo křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346).

Více informací o publikaci zde: https://www.beck.cz/trestni-zakonik-komentar-3-vydani