Soud vyhověl žalobě, že ministr dopravy nezákonně připravil o místo Pavla Kodyma

28. 11. 2023

Soud vyhověl žalobě, že ministr dopravy nezákonně připravil o místo Pavla Kodyma
Velký úspěch naší kanceláře v mediálně sledovaném sporu ohledně stažení návrhu na jmenování dopravního regulátora Pavla Kodyma vyhověl Městský soud v Praze naší žalobní argumentaci a potvrdil, že ministr dopravy Kupka jednal vůči klientovi nezákonně. Pod odkazem naleznete odkaz na článek a k věci se rovněž vyjadřuje partner kanceláře JUDr. Kristián Léko.

JUDr. Kristián Léko, advokát a partner R&L, k věci sděluje následující:

Městský soud v Praze rozsudkem dne 23. 11. 2023 rozhodl, že stažení návrhu na jmenování Ing. Kodyma předsedou ÚPDI dne 15. 2. 2023 bylo nezákonným zásahem do jeho práv. Soud uložil ministerstvu dopravy, aby do 5 dnů od právní moci rozsudku předložil vládě návrh na jmenování Ing. Kodyma předsedou ÚPDI na další šestileté období. Rozsudek bude pravomocný již doručením písemného vyhotovení účastníkům řízení, případná kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu nemá odkladný účinek.

Soud v odůvodnění potvrdil, že stažení návrhu na jmenování Ing. Kodyma bezprostředně navazovalo na komunikaci mezi ním a ministrem dopravy Kupkou, kdy Ing. Kodym informoval ministra o tom, že v minulosti adresoval oznámení Evropské komisi, které se týkalo možného porušení evropského práva v souvislosti s převody pozemků mezi Českými drahami a Správou železnic. Tím došlo k porušení požadavku na transparentní výběr předsedy ÚPDI coby nezávislého regulátora, jak vyžaduje evropská směrnice, a k zásahu do práv Ing. Kodyma jako vítěze výběrového řízení.

Odkaz na dnešní článek na webu Seznam Zprávy: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-soud-ministr-dopravy-nezakonne-pripravil-o-misto-whistleblowera-240412.