Přednáška pro studentský spolek CLS

26. 3. 2021

Přednáška pro studentský spolek CLS
Martin Richter přednášel pro studentský spolek Common Law Society na Právnické fakultě UK. Tématem webináře byl „Trestněprávní postih politických rozhodnutí“.

Všichni vědí, že politici mají moc autoritativně ovlivňovat chod společnosti a že za její fungování odpovídají veřejnosti. Stejně tak je obecnou známostí, že soudnictví jako tzv. třetí moc ve státě přezkoumává souladnost jakéhokoli jednání s právními předpisy, jednání politiků zásadně nevyjímaje. Může však justice přezkoumávat politická rozhodnutí, když není účastníkem politické soutěže a politicky se nezodpovídá? Lze vůbec politické rozhodnutí definovat? A lze nalézt hranici mezi právem a politikou?

O tom všem jsme diskutovali nejen se studenty. Do zajímavé diskuze se díky on-line formě zapojily i představitelé právních profesí, včetně státních zástupců.

Odkaz na událost na Facebooku