Přednáška na XXIX. ročníku Karlovarských právnických dnů

26. 6. 2022

Přednáška na XXIX. ročníku Karlovarských právnických dnů
Martin Richter vystoupil s předsedou trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Františkem Púrym na XXIX. ročníku Karlovarských právnických dnů s příspěvkem na téma „Problematické aspekty zjišťování škody a její výše v trestním řízení“.