Právní monografie „Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy“

10. 5. 2021

Právní monografie „Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy“
Nyní je k dostání nejnovější kniha Martina Richtera, která má název „Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy“.

Kniha na svých 300 stranách mimo jiné jako první otevřeně popisuje posouzení trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech, přičemž popsané principy jsou v zásadě uplatnitelné stejně dobře na veřejný i soukromý sektor. Kromě jiného se lze tedy v knize dočíst, kdy by měl trestní odpovědnost nést řadový zaměstnanec, za jakých podmínek jeho nadřízení a kdy by měl trestněprávně odpovídat vrcholný management.

Zakoupit můžete zde: https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/zaklady-trestni-odpovednosti-v-rozhodovacich-procesech-verejne-spravy.p6154.html