Zapojení do projektu Advokáti do škol

14. 3. 2023

Naše kancelář se zapojila do projektu „Advokáti do škol“, který zaštiťuje Česká advokátní komora. Partner kanceláře Kristián Léko měl v úterý dopoledne besedu na Střední škole managementu a grafiky v Českém Brodě, tématem byla zejména problematika exekucí.

Podstatou projektu Advokáti do škol je dobrovolné a bezplatné zapojení advokátů do vzdělávání školáků na druhém stupni základních a třetím stupni středních škol. Cílovou skupinou jsou žáci 7. až 9. tříd, event. středních škol a učilišť. Obvyklá délka diskuse se žáky a studenty je jedna až tři hodiny. Do projektu Komora zařadí bezúhonné zájemce, o jejichž osobních vlastnostech, odborné úrovni a pozitivním vztahu k advokacii nemá pochybnosti.

Více o projektu si lze přečíst na webu České advokátní komory.