Zapojení do projektu Advokáti do škol

14. 3. 2023

Zapojení do projektu Advokáti do škol
Naše kancelář se zapojila do projektu „Advokáti do škol“, který zaštiťuje Česká advokátní komora. Partner kanceláře Kristián Léko měl v úterý dopoledne besedu na Střední škole managementu a grafiky v Českém Brodě, tématem byla zejména problematika exekucí.

Podstatou projektu Advokáti do škol je dobrovolné a bezplatné zapojení advokátů do vzdělávání školáků na druhém stupni základních a třetím stupni středních škol. Cílovou skupinou jsou žáci 7. až 9. tříd, event. středních škol a učilišť. Obvyklá délka diskuse se žáky a studenty je jedna až tři hodiny. Do projektu Komora zařadí bezúhonné zájemce, o jejichž osobních vlastnostech, odborné úrovni a pozitivním vztahu k advokacii nemá pochybnosti.

Více o projektu si lze přečíst na webu České advokátní komory.